“Az élethez remény kell, de a csodákhoz hit ”

Hittel teli, Istentől áldott fáradozását ezúton megköszönve, munkájához Isten áldását kérve, tisztelettel és köszönettel:

H.M.